Avís Legal i informació sobre les condicions d’ús del lloc web

Dades identificatives del titular del lloc web

En compliment del deure d’informació estipulat en l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, *FEDERACIÓ *SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA i en qualitat de titular del web *site www.salutmentalcv.org, procedeix a comunicar-los les dades identificatives exigides per la referida norma:

Denominació social: FEDERACIÓ SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA

Domicili social: CALLE HÉROE ROMEU 20 BAJO 4, 46008 VALENCIA

CIF: G96191176

Direcció de correo electrónic: Info@salutmetalcv.org

Dades del Registre Associacions: Nº 71 DE LA SECCIÓN 2ª DEL REGISTRO AUTONÓMICO

La present informació conforma i regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom de domini www.salutmentalcv.org, assumeixen i es comprometen a respectar.

Definicions

“Página”, dominio www.salutmentalcv.org que es posa a disposicio de los Usuaris de Internet. 

“Usuari”;, persona física o jurídica que utilitza o sol·licita un servei de comunicacions electròniques disponible per al públic. (Definició present en el Codi Europeu de Comunicacions Electròniques)

“Usuario final”, l’usuari que no subministra xarxes públiques de comunicacions o serveis de comunicacions electròniques disponibles per al públic. (Definició present en el Codi Europeu de Comunicacions Electròniques)

“Contingut”, són les pàgines que conformen la totalitat del domini www.salutmentalcv.org les quals conformen la informació i els serveis que *FEDERACIÓ *SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA posa a la disposició dels Usuaris d’Internet. En elles es contenen els missatges, textos, fotografies, gràfics, icones, logos, tecnologia, links, textures, dibuixos, arxius de so i/o imatge, enregistraments, programari, aspecte, dissenye gràfic i codis font i, en general, qualsevol classe de material contingut en la Pàgina.

“Web”, paraula tècnica que descriu el sistema d’accés a la informació via Internet, que es configura per mitjà de pàgines confeccionades amb llenguatge HTML o similar, i mecanismes de programació com ara *java, *javascript, *PHP, o altres, etc. En aquestes pàgines dissenyades i publicades sota un nom de domini són el resultat de la informació que el titular posa a la disposició dels Usuaris d’Internet

“Servei de comunicacions electròniques”, el prestat en general a canvi d’una remuneració a través de xarxes de comunicacions electròniques.  (Definició present en el Codi Europeu de Comunicacions Electròniques)

“Servici de acces a internet”, servei de comunicacions electròniques a la disposició del públic que proporciona accés a internet i, per tant, connectivitat entre pràcticament tots els punts extrems connectats a internet, amb independència de la tecnologia de xarxa i de l’equip terminal utilitzats.  (Definició present en el Reglament sobre mesures en relació amb l’accés a una internet oberta)

“Hiperenllaç”, tècnica per la qual un Usuari pot navegar per diferents pàgines de la Web, o per Internet, amb un simple clic sobre el text, icona, botó o indicatiu que conté l’enllaç.

“Cookies”, mig tècnic per a la *traçabilitat* i seguiment de la navegació en els llocs web. Són xicotets fitxers de text que s’escriuen en l’ordinador de l’Usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privacitat, per la qual cosa *FEDERACIÓ *SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA avisarà oportuna i fefaentment de la seua utilització en el moment en què s’implanten en la Pàgina.

“Equip terminal”, l’equip connectat directament o indirectament a la interfície d’una xarxa pública de telecomunicacions per a transmetre, processar o rebre informació. (Definició present en la Directiva 2008/63 relativa a la competència en els mercats d’equips terminals de telecomunicacions).

Condicions d’ús

La simple i mera utilització de la Pàgina atorga la condició d’usuari de la Pàgina, bé siga persona física o jurídica, i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís Legal. Si l’Usuari final no estiguera conforme amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar la Pàgina.

Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions pel que la versió publicada per *FEDERACIÓ *SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA pot ser diferent a cada moment en què l’Usuari accedisca al Portal. Per tant, l’Usuari final ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedisca a la Pàgina.

A través de la Pàgina, *FEDERACIÓ *SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA facilita als Usuaris finals l’accés i la utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d’Internet per *FEDERACIÓ *SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA o per tercers autoritzats. L’Usuari final està obligat i es compromet a utilitzar la Pàgina i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent,

l’Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé siga per mitjà d’aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels Continguts que conformen la Pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades.

A aquest efecte, l’Usuari final s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per *FEDERACIÓ *SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari) .

L’Usuari final s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en la Pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, dissenye gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tinguera accés en la seua condició d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tinga caràcter limitatiu.

Així mateix, de conformitat amb tot això, l’Usuari final no podrà:

– Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compte amb l’autorització escrita i explícita de *FEDERACIÓ *SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA, que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulte legalment permés.

– Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de *FEDERACIÓ *SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA o dels seus titulars, de les petjades i/o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establits per al seu reconeixement.

L’Usuari final haurà d’abstindre’s d’obtindre i fins i tot d’intentar obtindre els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagen posat a la seua disposició a aquest efecte o s’hagen indicat a aquest efecte en les pàgines Web on es troben els Continguts o, en general, dels que s’empren habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comporten un risc de mal o inutilització de la Pàgina, i/o dels Continguts.

Propietat intelectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la Pàgina són propietat de *FEDERACIÓ *SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA o, en el seu cas, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que puga entendre’s que l’ús o accés al Portal i/o als Continguts atribuïsca a l’Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguen entendre’s cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguen existir sobre aquests Continguts.

D’igual manera els Continguts són propietat intel·lectual de *FEDERACIÓ *SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA, o de tercers en el seu cas, per tant, els drets de Propietat Intel·lectual són titularitat de *FEDERACIÓ *SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA o de tercers que han autoritzat el seu ús, als qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de *FEDERACIÓ *SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA o de tercers inclosos en la Pàgina que hagen cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establides.

Hiperenllaços

Aquelles persones que es proposen establir enllaços entre la seua pàgina Web i la Pàgina hauran d’observar i complir les condicions següents:

– No serà necessària autorització prèvia quan l’Enllaç permeta únicament l’accés a la pàgina d’inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma d’Enllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de *FEDERACIÓ *SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA.

– No es crearan “marcos” (“frames”) con les paginas Web ni sobre les paginas Web de FEDERACIÓ SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA.

– No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre *FEDERACIÓ *SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA els seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionen en la Pàgina per qualsevol motiu, o dels Usuaris de les Pàgina, o dels Continguts subministrats.

– No es declararà ni es donarà a entendre que *FEDERACIÓ *SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA ha autoritzat l’Enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els Continguts oferits o llocs a la disposició de la pàgina Web en la qual s’estableix l’Enllaç.

-La pàgina Web en la qual s’establisca l’Enllaç només podrà contindre l’estrictament necessari per a identificar el destí de l’Enllaç.

– La pàgina Web en la qual s’establisca l’Enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

Pollitica de cookies

Les cookies són el mitjà tècnic per a la "traçabilitat" i seguiment de la navegació en els Llocs web. Són xicotets fitxers de text que s’escriuen en l’ordinador de l’Usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privacitat, per la qual cosa *FEDERACIÓ *SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA informa que podrà utilitzar cookies amb la finalitat d’elaborar estadístiques d’utilització del lloc web així com per a identificar el PC de l’Usuari permetent reconéixer-li en les seues pròximes visites. En tot cas, l’usuari pot configurar el seu navegador per a no permetre l’ús de cookies en les seues visites a la web *site.

En *FEDERACIÓ *SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA utilitzem cookies amb l’objectiu de prestar un millor servei i proporcionar-te una millor experiència en la teua navegació. Volem informar-te de manera clara i precisa sobre les cookies que utilitzem, detallant a continuació, què és una *cookie, per a què serveix, quina és la seua finalitat i com pots configurar-les o deshabilitar-les si així ho desitges.

De conformitat amb la normativa espanyola que regula l’ús de cookies en relació a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, recollida en el Reial decret llei 13/2012, de 30 de març, l’informem sobre les cookies utilitzades en el lloc web de *FEDERACIO *SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA (d’ara en avant, el “Lloc web”) i el motiu del seu ús. Així mateix, *FEDERACIÓ *SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA l’informa que en navegar en el Lloc web vosté està prestant el seu consentiment per a poder utilitzar-les.

Les cookies utilitzades en el nostre Lloc web, poden ser pròpies i de tercers, i ens permeten emmagatzemar i accedir a informació relativa a l’idioma, el tipus de navegador utilitzat, i altres característiques generals predefinides per l’usuari, així com, seguir i analitzar l’activitat que duu a terme, a fi d’introduir millores i prestar els nostres serveis d’una manera més eficient i personalitzada.

La utilització de les cookies ofereix nombrosos avantatges en la prestació de serveis de la societat de la informació, ja que, entre altres: (i) facilita a l’usuari la navegació en el Lloc web i l’accés als diferents serveis que ofereix; (ii) evita a l’usuari configurar les característiques generals predefinides cada vegada que accedeix al Lloc web; (iii) afavoreix la millora del funcionament i dels serveis prestats a través del Lloc web , després de la corresponent anàlisi de la informació obtinguda a través de les cookies instal·lades.

No obstant això, pot configurar el seu navegador, acceptant o rebutjant totes les cookies, o bé seleccionar aquelles la instal·lació de les quals admet i quins no, seguint un dels següents procediments, depenent del navegador utilitzat:

  • Google Chrome (en el Menú Eines) : Configuració > Mostrar opcions avançades > Privacitat (Configuració de Contingut) > Cookies

Mes informació: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

  • Microsoft Internet Explorer (en el Menú Eines) : Opcions d’Internet > Privacitat > Avançada

Mes informació: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

  • Firefox: Opcions > Privacidad > Cookies

Mes información: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

  • Safari , iPad y iPhone: Preferencies > Privacitat

Mes informació: http://support.apple.com/kb/ph5042

Disponibilidad de la Página

FEDERACIÓ SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Pàgina, als seus Continguts, ni que aquest es troben actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, en el seu cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los. Per consegüent, FEDERACIÓ SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari final que porten causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produïsquen la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

FEDERACIÓ SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA exclou, amb les excepcions contemplades en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguen deure’s a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la Pàgina i dels Continguts, al no compliment de l’expectativa d’utilitat que els usuaris hagueren pogut atribuir a la Pàgina i als Continguts.

La funció dels Enllaços que apareixen en aquesta Web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres Web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Enllaços no constitueixen suggeriment ni cap recomanació.

FEDERACIÓ SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Enllaços ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguen produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari) , els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

L’accés a la Pàgina no implica l’obligació per part de FEDERACIÓ SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, FEDERACIÓ SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguen produir durant la prestació del servei de la Pàgina, ni dels possibles danys que puguen causar-se al sistema informàtic de l’usuari o de tercers (maquinari i programari) , els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Calidad de la Página

Donat l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que se subministren per mitjà de la Pàgina, FEDERACIÓ SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA fa el seu millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels Continguts.

La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

Limitació de responsabilitat

FEDERACIÓ SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA exclou tota responsabilitat per les decisions que l’Usuari final puga prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguen contindre els documents i gràfics de la Pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels Continguts.

Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions per part de FEDERACIÓ SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA a l’Usuari final realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaços amb caràcter general

Disponibilitat del´s Continguts

La prestació del servei de la Pàgina i dels Continguts té, en principi, duració indefinida. FEDERACIÓ SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA, no obstant això, queda autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la Pàgina i/o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això siga raonablement possible, FEDERACIÓ SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA advertirà prèviament la terminació o suspensió de la Pàgina

Protecció de Dades de Caràcter Personal

FEDERACIÓ SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA és conscient de la importància de la privacitat de les dades de caràcter personal i per això, ha implementat una política de tractament de dades orientada a proveir la màxima seguretat en l’ús i recollida d’aquests, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics en les línies d’actuació de l’entitat.

Durant la navegació a través de la web www.salutmentalcv.org és possible que se sol·liciten dades de caràcter personal a través de diferents formularis disposats a aquest efecte . Aquestes dades formaran part dels pertinents fitxers en funció de la finalitat determinada i concreta que motiva el recapte d’aquests.

D’aquesta manera, la informació particular de cada tractament de dades s’aportarà al costat de cada formulari web, sent comú a tots ells el responsable del tractament: FEDERACIÓ SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA domiciliada en CARRER HEROE ROMEU 20 BAIX 4, 46008 VALÈNCIA així com el lloc i forma d’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seues dades, així com de limitació o oposició al seu tractament, que haurà de formalitzar-se mitjançant una comunicació escrita a l’adreça indicada anteriorment incloent còpia del DNI o document identificatiu equivalent.

En el cas que aporte les seues dades a través d’un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part d’un fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, sent aplicables la resta d’extrems indicats en el paràgraf anterior.

Així mateix, les condicions generals de contractació dels serveis de FEDERACIÓ SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA contenen les característiques i naturalesa del tractament de les dades que seran desenvolupats per la mateixa en el cas que contracte qualsevol d’ells.

D’altra banda, FEDERACIÓ SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA ha implantat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals que els interessats pogueren facilitar a conseqüència de l’accés a les diferents seccions del website www.salutmentalcv.org aplicant les mesures de seguretat contemplades en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades – *RGPD) .

Jurisdicció

Per a quantes qüestions se susciten sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguen derivar-se del seu ús, totes les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de València, renunciant de manera expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls.

Legislació aplicable

L’Avís Legal es regeix per la llei espanyola.