Beneficis de contractar persones amb problemes de salut mental en les empreses o entitats socials de la Comunitat Valenciana

Beneficis organitzacionals:

Convertir-se en una empresa inclusiva, connecta amb valors corporatius que s'activen en prendre aquesta determinació. El valor del respecte, de l'acceptació de la diversitat, de la inclusió, de la meritocràcia, de la no discriminació. La imatge de l'organització no sols es veu afectada positivament en el mercat, sinó que també a l'interior d'aquesta. Es desenvolupa un orgull de pertinença a una empresa que respecta i integra a persones amb diversitat funcional..

Les empreses tenen el repte d'identificar-se amb la societat, els seus valors i diversitat. Incorporar persones amb discapacitat als equips - un sector que representa el 10% de la població - enforteix aqueixa identitat i té un retorn positiu per a l'empresa, fent que connecte millor amb un creixent públic potencial. En definitiva, incrementant la seua competitivitat.

La integració de persones amb diversitat funcional en l'empresa genera una millora del clima laboral, canvia l'actitud dels treballadors i elimina molts estereotips, com a resultat de la gran responsabilitat i perseverança que aquestes persones desenvolupen.

L'oportunitat de treballar amb persones amb diversitat funcional normalment sensibilitza al personal de l'empresa, impulsant l'acceptació de la diversitat i la no discriminació i el treball en equip.

Els treballadors amb diversitat funcional són molt poc conflictius i tenen un absentisme laboral inferior a la mitjana, principalment a causa dels valors intrínsecs que alberguen: esforç, afany de superació, capacitat de sacrifici, motivació, etc. Traslladats a l'empresa, porten amb si una alta fidelitat al projecte i una major estabilitat. A més, qualsevol empresa que contracte persones amb discapacitat tindrà una preferència en l'adjudicació de contractes del Sector Públic, sent, en alguns casos, d'obligat compliment per a accedir a alguns d'ells.

Logo Generalitat Valenciana. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Per solidaritat altres fins d'interés social