Beneficis fiscals Incentius d'Àmbit Estatal

Bonificación de las cuotas empresariales de la Seguridad Social

Contrate indefinit (1)

Persones amb discapacitat no severa

Bonificación general Menors de 45 anys Amb 45 anys o mes
Homes 4.500€ 5.700€
Dones 5.350€ 5.700€

Persones con discapacitat severa (2)

Bonificació general Menors de 45 anys Amb 45 anys o mes
Homes 5.100€ 6.300€
Dones 5.950€ 6.300€

Contrate temporal (1)

Persones con discapacitat no severa

Bonificació general Menors de 45 anys Con 45 anys o mes
Homes 3.500€ 4.100€
Dones 4.100€ 4.700€

Personas amb discapacidad severa (2)

Bonificació general Menors de 45 anys Amb 45 anys o mes
Homes 4.100€ 4.700€
Dones 4.700€ 5.300€

1. Duració de les bonificacions / reduccions durant tota la vigència del contracte. Si el contracte es realitza a temps parcial, la bonificació serà proporcional a la jornada pactada. NOTA: Aquestes mateixes bonificacions s’apliquen per a la Conversió en Contracte Indefinit de Contractes Temporals de Foment de l’Ocupació, Contractes en Pràctiques i per a la Formació i l’Aprenentatge en Empreses Ordinàries. 2. S’entén per discapacitat severa la paràlisi cerebral, la malaltia mental o discapacitat intel·lectual igual o superior al 33% o discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%.

Contractes d’interinitat per a substituir a persones amb discapacitat en situació d’incapacitat temporal
Aquesta bonificació s’aplica quan el contracte de substitució es realitza a una persona amb discapacitat en situació de desocupació

Bonificació del 100% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per tots els conceptes i quotes de recaptació en conjunt

Contracte per a la Formació i l’Aprenentatge
Persones amb discapacitat sense límit d’edat inscrites com a demandants d’ocupació

Empreses de menys de 250 treballadors 100%
Empreses de més de 250 treballadors 75%

Contracte per a la Formació i l’Aprenentatge* i Contracte en Pràctiques
*Si no s’ha optat per la reducció de la llei 3/2012

Bonificació de 50% de la quota empresarial per contingències comunes.

Otras ayudas y subvenciones

Ajudes per a l’adequació del lloc de treball

Les empreses rebran, de ser necessari, una subvenció per a l’adaptació de llocs de treball, eliminació de barreres o dotació de mitjans de protecció personal de fins a 901,52 euros.

Subvenció Estatal per contractació de Persones amb Discapacitat

Subvenció de 3.907 euros per cada contracte subscrit a temps complet. Quan el contracte per temps indefinit es concerte a temps parcial, la subvenció de 3.907 euros es reduirà proporcionalment a la jornada pactada.