Beneficis fiscals Incentius en la Comunitat Valenciana

Es Modifiquen en Ordenes Anuals de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. En aquestes es recullen les condicions per a beneficiar-se d'aquests incentius.

Contracte indefinit

Persones amb discapacitat no severa

95 % Del SMI Vigent (1) 13.300 €

Persones amb discapacitat severa
100 % Del SMI Vigent (1) 14.000 €

NOTES:
En el cas de Contractacions Indefinides els contractes a temps parcial d’almenys 15 hores setmanals resultaran subvencionables amb reducció proporcional de la subvenció.

Contracte temporal

Persones amb discapacitat no severa

No hi ha ajudes

Persones amb discapacitat severa

85 % Del SMI Vigent (1)

Nº de mesos Import Nº de mesos Import
3 2.550 € 8 6.800 €
4 3.400 € 9 7.650 €
5 4.250€ 10 8.500 €
6 5.100 € 11 9.350€
7 5.950 € 12 10.200 €

(1) Incrementat en la part proporcional de pagues extra: 1.000 €