El Servei de Promoció de la Salut Mental i Prevenció de l’Exclusió es fomenta la participació en el Comité Pro Salut Mental CV. Es tracta d’un comité assessor conformat per persones amb problemes de salut mental que té l’objectiu d’evitar l’aïllament d’aquest col·lectiu fomentant la participació activa i l’apoderament.

Aquest comité és un grup d’anàlisi, reflexió i proposta integrat per persones amb problemes de salut mental que representen a les entitats federades.

En aquest espai de treball s’analitzen i debaten temes que concerneixen l’àmbit de la salut mental de la Comunitat Valenciana  i a les persones afectades per algun problema de salut mental, s’acorden els temes a traslladar amb la Junta Directiva i amb l’Assemblea General , es comparteixen experiències i bones pràctiques dins de l’àmbit de la salut mental en la Comunitat Valenciana, i s’articulen aliances entre les persones que formen part de les diferents entitats per a formar una autèntica xarxa a nivell autonòmic.

Anàlogament, existeix un comité a nivell nacional, al qual acudeix un representant del Comité Pro Salut Mental en Primera Persona CV per a traslladar el punt de vista dels membres de la Comunitat Valenciana. D’igual manera els temes proposats a nivell nacional són traslladats a través del representant perquè siguen tractats en el comité autonòmic.

Logo Generalitat Valenciana
Coofinanciado amb la subvenció a càrrec del tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7% de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a programes d’interés general per a atendre fins de caràcter social.