Principis generals per a promoure la Salut Mental en l'entorn laboral

Segons l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (*INSHT) , es pot propiciar la salut mental de les persones treballadores tenint en compte els següents principis:

Tindre llibertat a l’hora d’organitzar el seu propi treball, l’ordre, el ritme i la manera de fer les tasques, estimula la seua participació en la presa de decisions

Fomentar el treball en equip per a evitar la competitivitat entre companys i companyes

Entrenar als comandaments en el lideratge, que respecten a les persones al seu càrrec, fomenten el suport, generen confiança i oferisquen reconeixement

Les funcions i responsabilitats de cadascú en el seu treball han de ser inequívoques

Organitzar-ho de manera que s’eviten tasques estrictament pautades, posats on no és necessari pensar o tasques monòtones i repetitives. Enriquir i ampliar el contingut del treball

Fer d’ella una política de l’organització, en els sistemes d’informació i comunicació, en els programes de reciclatge i promoció i en els processos de presa de decisions

Facilitar la flexibilitat d’horaris i el teletreball, reduir a l’imprescindible el treball a torns i nocturn o els horaris variables ajuden a una millora de la productivitat i de la salut del treballador/a

Apostar per polítiques d’estabilitat en l’ocupació. Reduir la imprevisibilitat i la incertesa. Informar a temps dels canvis previstos

Proporcionar els necessaris humans i materials necessaris per a fer el treball en bones condicions

Oferir facilitats perquè el personal el practique, millor si és en grup

Oferir a les persones formació que els permeta gestionar el seu propi estrés: tècniques de relaxació, estratègies d’afrontament, gestió del temps, tracte amb usuaris, etc

Què pot fer l'empresa per la salut mental?

 • Combatre de manera activa l’estigmatització i la *invisibilización d’aquesta mena de problemes, naturalitzant-los i brindant suport al personal.
 • Generar una cultura d’acceptació i suport, informant el personal sobre la possibilitat que tenen de demanar ajuda.
 • Afavorir la contractació de Persones amb Problemes de Salut Mental.
 • Informar i sensibilitzar en tots els nivells de l’organització sobre els riscos i conseqüències sobre els problemes de salut mental, amb la finalitat de crear consciència respecte als factors que afecten el benestar de les persones.
 • Prendre consciència de l’entorn de treball i de com aquest es pot adaptar per a promoure una millora en la salut mental dels empleats.
 • Desenvolupar els aspectes positius del treball, a més de les qualitats i capacitats del personal. Les competències professionals i personals, com la comunicació, l’empatia o l’assertivitat, són aspectes fonamentals per a la salut mental dels empleats.
 • Oferir assessorament professional i serveis d’atenció psicològica als empleats, dotant-los d’instruments per a gestionar l’estrés de manera adequada.
 • Crear plans de reincorporació per al personal amb problemes de Salut Mental.
 • Destinar recursos i espais per a parlar dels problemes de salut mental, promovent la participació del personal.
 • Crear bústies anònimes de missatges com a mecanisme per a combatre l’estrés laboral.
 • Promoure l’autoconsciència, la vida sana, l’alimentació equilibrada i la realització d’exercici físic.
 • Implementar estratègies de benestar realitzant formacions, tallers… sobre alimentació saludable, higiene del somni, meditació…
 • La conciliació laboral és un paràmetre directament relacionat amb la productivitat del personal. Sota aquesta premissa, cada vegada més companyies opten per millorar la conciliació familiar de la seua plantilla.

Aquestes intervencions en matèria de salut mental han de formar part d’una estratègia integrada de salut i benestar que abaste la prevenció, la detecció precoç, el suport i la reincorporació al treball. La clau de l’èxit consisteix a implicar les parts interessades i al personal de tots els nivells, no sols quan es duguen a terme intervencions de protecció, promoció i suport, sinó també quan s’avalue la seua eficàcia.

“La clau de l’èxit consisteix a implicar les parts interessades i al personal de tots els nivells quan es duguen a terme intervencions de protecció, promoció i suport i quan s’avalue la seua eficàcia”