Un dels majors problemes als quals s’enfronten les persones amb problemes de salut mental és l’estigma que recau sobre aquest col·lectiu, a vegades aquest rebuig social pes més que la pròpia malaltia.

La falta d’informació i el desconeixement sobre els problemes de salut mental és el que ha portat al fet que existisca aquest rebuig social. Per tant, conéixer i entendre el que són els problemes de salut mental és el primer pas per a trencar tòpics i falses creences, i així reduir el rebuig que existeix cap a les persones amb problemes de salut mental.

El rebuig social cap a aquesta mena de malalties dificulta la integració i la recuperació de la persona

MITE vs REALITAT

Descobreix la realitat que s’amaga darrere de cada mite

MITE

"Els problemes de salut mental són irreversibles"

REALITAT

Els estudis demostren que les persones amb problemes de salut mental milloren i molts es recuperen per complet. La recuperació es refereix al procés pel qual les persones poden viure, treballar, aprendre i participar per complet en les seues comunitats. Hi ha més tractaments, serveis i sistemes de suport comunitari que abans, i a més són eficaços.

MITE

"No es pot ajudar a les persones amb problemes de salut mental"

REALITAT

La detecció de símptomes que puguen indicar que una persona pateix un problema de salut mental és clau per al pronòstic de la mateixa i les persones que amb major probabilitat poden fer-ho són les persones de l’entorn pròxim: Família, amistats, companys i companyes de treball…. Hi ha diversos símptomes que ens poden indicar que algú precisa d’ajuda: inestabilitat emocional, canvis en l’alimentació i el somni, canvis en el comportament, idees suïcides, etc.

MITE

"Les persones amb problemes de salut mental són violentes"

REALITAT

Els problemes de salut mental no provoquen actituds violentes. En el món hi ha persones amb bones intencions i persones amb males intencions, de la mateixa manera, hi ha persones amb problemes de salut mental que tenen bones intencions i altres que tenen males intencions. Volem aclarir també que les maldat no és un problema de salut mental.

MITE

"Totes les persones amb problemes de salut mental són genis o artistes"

REALITAT

Les persones amb problemes de salut mental no tenen per què destacar en cap camp artístic

MITE

"Les persones amb problemes de salut mental no poden treballar"

REALITAT

Poden treballar com qualsevol altra persona si se’ls brinden les condicions i suports necessaris perquè ho facen. En moltes ocasions, la barrera perquè no puguen treballar no deriva del trastorn en si mateix, sinó de l’escassa preparació de la societat i les administracions per a dotar de recursos necessaris.

MITE

“Les persones amb problemes de salut mental no poden tolerar l'estrés de mantindre un treball i tenen un alt absentisme"

REALITAT

Les persones amb problemes de salut mental són tan productives com qualsevol. Els qui contracten persones amb problemes de salut mental informen que aquestes persones tenen una bona assistència i són puntuals, a més d’estar motivats, realitzar bé el seu treball i mantindre el lloc durant períodes similars o superiors als de la resta de la plantilla.

MITE

“Si pateix algun trastorn és perquè beu, consumeix drogues o no es cuida”

REALITAT

El consum de drogues és considerat com un factor que pot precipitar l’inici d’un trastorn mental o empitjorar els seus símptomes, però no sempre és la seua causa primària. La majoria de persones amb problemes de salut mental es cuiden i no consumeixen substàncies psicoactives, però encara així, pateixen el trastorn. No podem culpabilitzar a les persones per haver desenvolupat la simptomatologia que presenten.

MITE

"Les febleses en la personalitat són la causa dels problemes de salut mental”

REALITAT

Els problemes de salut mental no tenen res a veure amb ser peresós o feble i moltes persones necessiten ajuda per a estar millor. Molts factors contribueixen a tindre problemes de salut mental, entre ells:

  • Factors biològics, com a gens, malalties físiques, lesions o la química del cervell.
  • Experiències de vida, com a traumes o antecedents d’abús.
  • Història familiar de problemes de salut mental.
  • Les persones amb problemes de salut mental poden millorar i molts es recuperen per complet.

MITE

"A mi no em passarà"

REALITAT

Els trastorns mentals no entenen d’edat, sexe, cultura o situació econòmica, no discriminen i poden afectar a qualsevol. Són més comuns del que se suposa. L’Organització Mundial de la Salut estima que
1 de cada 4 persones patirà un trastorn mental en algun moment de la seua vida.

MITE

"Les persones amb problemes de salut mental no poden conviure amb la resta"

REALITAT

El 88% de les persones amb problemes de salut mental viu amb les seues famílies. Aquests trastorns no tenen per què impedir una vida normalitzada i han d’atendre’s dins de l’entorn habitual de la persona

MITE

Un problema de salud mental... "és un càstig", "culpa de les persones", "culpa de sus familiars", "es hereditari", "es contagios"

REALITAT

Un problema de salut mental es deu a un conjunt de factors biològics, psicològics i socials, i en cap cas és culpa de la pròpia persona o de la seua família

MITE

"Els problemes de salut mental suposen menor grau d'intel·ligència"

REALITAT

Les persones amb problemes de salut mental no presenten menor capacitat intel·lectual