Algunes qüestions sobre els problemes de salut mental

Per a la Organizacio Mundial de la Salut (OMS), la salut mental es defineix com“un estat de benestar en el qual l'individu és conscient de les seues pròpies capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, pot treballar de manera productiva i fructífera i és capaç de fer una contribució a la seua comunitat”.

Su dimensió positiva es destaca des de la pròpia definició de salut que figura en la Constitució de la OMS: “La salut és un estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament l'absència d'afeccions o malalties”.

El concepte de salut mental està també relacionat amb la promoció del benestar, la prevenció dels problemes de salut mental i el tractament, rehabilitació i recuperació de les persones amb problemes de salut mental.

Es pot dir, per tant, que la salut mentalés un aspecte més del benestar de cada persona. Alguna cosa que hem de cuidar, parar atenció i afrontar si pensem que ens trobem davant un problema de salut mental.

És una alteració de tipus emocional, cognitiu i/o del comportament en què queden afectats processos psicològics bàsics com són l'emoció, la motivació, la cognició, la consciència, la conducta, la percepció, l'aprenentatge i el llenguatge, la qual cosa dificulta a la persona la seua adaptació a l'entorn cultural i social en el qual viu i crea alguna forma de malestar subjectiu.

Existeixen diferents tipus de problemes de salut mental. La American Psychiatric Association (DSM-IVR) distingeix entre altres: trastorns de l'estat d'ànim, trastorns psicòtics, trastorn d'ansietat, trastorns sexuals, trastorns de la personalitat, trastorns del son, trastorns de la conducta alimentària i trastorns neurocognitivos.
L'aparició d'aquests problemes no respon a un model simple causa-efecte. Les causes perquè aparega un problema de salut mental solen ser una combinació de factors genètics, de l'entorn social i d'experiències viscudes. No té res a veure amb feblesa de caràcter, ni són culpa de la persona. La majoria dels problemes de salut mental solen iniciar-se en l'adolescència i joventut, o després de patir algun succés traumàtic com perdre un treball, la mort d'un familiar, una separació o un desnonament.
SÍ, tindre un problema de salut mental no impedeix tindre una vida plena, aconseguir un treball, formar una família, o gaudir de qualsevol aspecte de la vida. Les persones amb problemes de salut mental són persones com qualsevol altra: estudien, treballen, tenen família, fills, amics, i exerceixen els seus drets i obligacions com a ciutadans.

A vegades els problemes de salut mental desemboquen en una discapacitat, ja que la percepció, l'ànim i el comportament de les persones amb trastorn mental poden dificultar la seua activitat en la societat. En aquests casos hem de tindre en compte, que la persona haurà de comptar amb els suports necessaris per a afavorir la seua autonomia personal i una vida independent. Entre ells destaquen els tractaments integrals, personalitzats i continus, així com l'eliminació de les barreres socials (prejudicis, estigma...) que els impedeixen gaudir i exercir tots els seus drets.
SÍ, és possible la recuperació de qualsevol problema de salut mental amb els adequats tractaments psicològics, farmacològics, rehabilitadors i socials.

Els tractaments han de ser diferents segons el tipus de problema de salut mental, i s'han de dissenyar intervencions continuades i personalitzades per a cadascun dels casos. És imprescindible combinar el tractament farmacològic amb mesures de rehabilitació soci-laboral, suport familiar i ajuda psicològica. L'atenció psicològica és fonamental per a afrontar els efectes de la malaltia en la seua vida social, familiar i professional.

Qüestions sobre falsos mites i prejudicis entorn dels problemes de salut mental

Para la Organizacio Mundial de la Salut (OMS), la salut mental es defineix com “un estat de benestar en el qual l'individu és conscient de les seues pròpies capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, pot treballar de manera productiva i fructífera i és capaç de fer una contribució a la seua comunitat”.

Su dimensio positiva es destaca des de la pròpia definició de salut que figura en la Constitució de la OMS: “La salut és un estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament l'absència d'afeccions o malalties”.

El concepte de salut mental està també relacionat amb la promoció del benestar, la prevenció dels problemes de salut mental i el tractament, rehabilitació i recuperació de les persones amb problemes de salut mental.

Es pot dir, per tant, que la salut mental és un aspecte més del benestar de cada persona. Alguna cosa que hem de cuidar, parar atenció i afrontar si pensem que ens trobem davant un problema de salut mental.

És una alteració de tipus emocional, cognitiu i/o del comportament en què queden afectats processos psicològics bàsics com són l'emoció, la motivació, la cognició, la consciència, la conducta, la percepció, l'aprenentatge i el llenguatge, la qual cosa dificulta a la persona la seua adaptació a l'entorn cultural i social en el qual viu i crea alguna forma de malestar subjectiu.

Existeixen diferents tipus de problemes de salut mental. La American Psychiatric Association (DSM-IVR) distingeix entre altres: trastorns de l'estat d'ànim, trastorns psicòtics, trastorn d'ansietat, trastorns sexuals, trastorns de la personalitat, trastorns del son, trastorns de la conducta alimentària i trastorns neurocognitivos.
L'aparició d'aquests problemes no respon a un model simple causa-efecte. Les causes perquè aparega un problema de salut mental solen ser una combinació de factors genètics, de l'entorn social i d'experiències viscudes. No té res a veure amb feblesa de caràcter, ni són culpa de la persona. La majoria dels problemes de salut mental solen iniciar-se en l'adolescència i joventut, o després de patir algun succés traumàtic com perdre un treball, la mort d'un familiar, una separació o un desnonament.
SÍ, tindre un problema de salut mental no impedeix tindre una vida plena, aconseguir un treball, formar una família, o gaudir de qualsevol aspecte de la vida. Les persones amb problemes de salut mental són persones com qualsevol altra: estudien, treballen, tenen família, fills, amics, i exerceixen els seus drets i obligacions com a ciutadans.

A vegades els problemes de salut mental desemboquen en una discapacitat, ja que la percepció, l'ànim i el comportament de les persones amb trastorn mental poden dificultar la seua activitat en la societat. En aquests casos hem de tindre en compte, que la persona haurà de comptar amb els suports necessaris per a afavorir la seua autonomia personal i una vida independent. Entre ells destaquen els tractaments integrals, personalitzats i continus, així com l'eliminació de les barreres socials (prejudicis, estigma...) que els impedeixen gaudir i exercir tots els seus drets.
SÍ, és possible la recuperació de qualsevol problema de salut mental amb els adequats tractaments psicològics, farmacològics, rehabilitadors i socials.

Els tractaments han de ser diferents segons el tipus de problema de salut mental, i s'han de dissenyar intervencions continuades i personalitzades per a cadascun dels casos. És imprescindible combinar el tractament farmacològic amb mesures de rehabilitació soci-laboral, suport familiar i ajuda psicològica. L'atenció psicològica és fonamental per a afrontar els efectes de la malaltia en la seua vida social, familiar i professional.

Tens alguna altra pregunta?