Informació detallada sobre Protecció de Dades

1. Responsable

1.1 Responsable del tractament
  • FEDERACIO SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA
  • G96191176
  • CALLE HEROE ROMEU 20 BAJO 4, 46008 VALENCIA
  • 963535065
  • info@salutmetalcv.org
1.2. Delegat de Protecció de Dades (DPD):
  • Teléfono: 912191423 / 965166083
  • Dirección electrónica: dpd@syconsultores.es

2. Finalitats del tractament 

Les seues dades es podran utilitzar per a:

 • Tramitar la consulta/sol·licitud per vosté plantejada.

3. Legitimació

La base legal per al tractament de les seues dades està basada en els consentiments que a aquest efecte li hem sol·licitat.

Totes les dades sol·licitades en el formulari són d’obligat emplenament, si no els indica, FEDERACIO SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA  no podrà atendre la seua sol·licitud.

 

4. Terminis/criteris de conservació de les dades

Les seues dades personals es conservaran mentre es tramita la seua consulta/sol·licitud, i per a la finalitat de l’enviament de publicitat, mentre no es revoque el consentiment per a això, i en aquest cas , les dades se suprimiran, entenent supressió com a bloqueig d’aquests, en aquest sentit, les dades bloquejades quedaran a disposició exclusiva del tribunal, el Ministeri Fiscal o altres Administracions Públiques competents, en particular de les autoritats de protecció de dades, per a l’exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i pel termini de prescripció d’aquestes.

 

5. Destinataris

No es preveu dur a terme comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal.

No es duran a terme transferències de dades a tercers països situats fora de la Unió Europea.

 

6. Drets

6.1 Exercici de drets: si desitja exercitar els drets que li assisteixen d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seues dades, així com la limitació o oposició al seu tractament, li preguem remeta un escrit dirigit a FEDERACIO SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA, a l’adreça indicada anteriorment, o al correu electrònic info@salutmetalcv.org, amb la referència Protecció de Dades Usuàries web, adjuntant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.

6.2 Dret retirada consentiment: vosté pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per al tractament de les seues dades mitjançant un escrit dirigit a FEDERACIO SALUT MENTAL COMUNITAT VALENCIANA a la direcció indicada anteriorment, o al correu electrònic Info@salutmetalcv.org, amb la referència Protecció de Dades Usuàries web, adjuntant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent, sense que aquesta revocació del consentiment afecte el tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

6.3 Reclamació: En tot cas, vosté podrà, si entén que els seus drets han sigut vulnerats, interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili en carrer Jorge Juan 6, 28001 de Madrid, telèfon 901 100 099, i lloc web www.agpd.es