Què són els ODS?

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible o ODS són un conjunt de 17 objectius destinats a perseguir la igualtat entre les persones, protegir el planeta i assegurar la prosperitat sense deixar a ningú arrere. Aquests objectius els van signar un total de 193 països en 2015, assegurant el seu compliment per a l’any 2030. Es recullen dins de l’Agenda 2030 i els països signants es van comprometre a complir-los prenent acció amb una sèrie de metes establides.

Compromesos amb els ODS i Agenda 2030

Què fem des de Federació Salut Mental Comunitat Valenciana?

Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tots i totes en totes les edats
Servicio de Promoción de la Salud Mental y Prevención de la Exclusión Social de las Personas con Problemas de Salud Mental
Programa Conductas Adisctivas Sin Sustancia de Federació Salut Mental Comunitat Valenciana
Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tots i totes en totes les edats
Programa de Sensibilización en Salud Mental
Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar a totes les dones i xiquetes
Programa Empoderamiento de Familias de Federació Salut Mental
Programa Empoderamiento de Mujeres de Federació Salut Mental Comunitat Valenciana
Promoure el creixement econòmic inclusiu i sostenible, l’ocupació i el treball decent per a totes i tots
Programa Responsabilitat Social Corporativa
Programa Empleopara personas con problemas de salud mental
Reduir la desigualtat als països i entre ells
Participación
Promoure societats justes, pacífiques i inclusives
Oficina de Defensa de Derechos para Personas con Problemas de Salud Mental