L'Oficina de Defensa de Drets per a Persones amb Problemes de Salut Mental

és un servei de suport per a persones que han vist vulnerats els seus drets fonamentals per tindre un problema de salut mental.

Aquest servei és totalment gratuït i pretén garantir els drets fonamentals que , com la resta de ciutadans, tenen les persones amb problemes de salut mental.

Què fem?

Intervenim en situacions en les quals per causa d’una problemàtica de Salut Mental es produïsca una vulneració de drets fonamentals i drets del pacient.

Si s’estan vulnerant els teus drets únicament per tindre un problema de salut mental, o si coneixes que no s’estan respectant els drets fonamentals d’una persona, simplement per tindre un problema de salut mental, aquest és el teu lloc

Duem a terme les següents accions:

 • Suport, derivació a les institucions o organismes oportuns i seguiment a les iniciatives dels perjudicats
 • Intermediació amb els agents implicats en la presumpta vulneració
 • Inici d’accions reivindicatives i de defensa de drets en casos que es valoren d’especial gravetat

Objectius

Oficina de Defensa de Drets per a Persones amb Problemes de Salut Mental

 • Facilitar informació, orientació i assessorament sobre els drets i les obligacions de les persones amb problemes de salut mental

•  Gestionar les demandes rebudes. Rebre els casos per part de les persones amb problemes de salut mental, familiars, persones reunides i/o persones que siguen coneixedores del no respecte als drets fonamentals a causa d’un problema de salut mental

• Prendre les mesures oportunes per a la defensa dels drets de les persones amb problemes de salut mental

•Participar en els Comités d’Experts que es constituïsquen en relació amb l’atenció soci-sanitària de les persones amb problemes de salut menta

• Creació d’un Observatori de Seguiment per a controlar l’existència i compliment dels protocols, plans o programes, d’organismes o institucions tant públiques com privades

• Intervindre en qualsevol altra actuació per a l’atenció, defensa i protecció de les persones amb problemes de salut mental i les seues famílies

María Fuster y Llum Moral

coordinen i dirigeixen a l’equip multidisciplinari que compon aquesta oficina. Treballadors Socials, Advocats, Professionals de la Comunicació i Sociòlegs, un equip format per a ser punt d’informació i orientació.

Des de l’any 2006 María Fuster està especialitzada en temes relacionats amb Salut Mental i Discapacitat. És Advocada, col·laboradora i membre de Junta Directiva de diverses associacions de familiars i d’usuaris. Així com de diferents recursos soci-sanitaris. Amb àmplia experiència judicial i a impartir formació legal en diferents entitats.

Llum Moral es la Coordinadora de la Federació Salut Mental CV, promotora d’aquest projecte. Més de 10 anys treballant en el món associatiu de persones amb problemes de salut mental. Membre de AVRISEM i participant en diverses taules de treball.

María Fuster y Llum Moral. Oficina de Defensa de Derechos para Personas con Problemas de Salud Mental

On em dirigisc?

Pots fer-ho de manera presencial en els punts ODD o a través del formulari en línia que trobaràs a continuació

Puntos ODD

Puedes dirigirte a cualquiera de las delegaciones provinciales de la Oficina de Defensa de Derechos para Personas con Problemas de Salud Mental

ADIEM Sentit

 • 637 061 674
 • adiem@adiem.org
 • C/ Dels Transports, 4 - 03008 Alicante

Federació Salut Mental CV

 • 96 353 50 65
 • defensaderechos@salutmentalcv.org
 • C/ L’Heroi Romeu, 20 Bajo - 46008 Valencia

AFDEM

 • 96 423 22 45
 • treballadorasocial@afdem.com
 • C/ Obispo Salinas, 10 - 12003 Castellón

Formulario de contacto

O rellenando el formulario que encontrarás a continuación

  Logo Generalitat Valenciana
  Logo Generalitat Valenciana. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Per solidaritat altres fins d'interés social

  Este programa se lleva a cabo, en 2022, gracias a las subvenciones de:

  • Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives – 7.367,80€.
  • Programas de interés general para atender a fines de carácter social con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas – 6.105,84€.
  • Diputació de València – 10.024,41€.