Campanya de conscienciació a empreses i entitats socials de la Comunitat Valenciana sobre la importància de crear espais laborals saludables per impulsar una cultura de salut i benestar.

No hi ha Salut sense Salut Mental

“La salut és un estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament l’absència d’afeccions o malalties”*.

* Estatuts de Constitució de la OMS adoptada per la Conferència Sanitària Internacional, celebrada a Nova York del 19 de juny al 22 de juliol de 1946, signada el 22 de juliol de 1946 pels representants de 61 Estats

La Salut Mental és «un estat de benestar en el qual l’individu és conscient de les seues pròpies capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, pot treballar de manera productiva i fructífera i és capaç de fer una contribució a la seua comunitat» (OMS).

Perquè és important Promoure la Salut Mental

Salut mental és més que la mera absència de trastorns mentals i qualsevol al llarg de la nostra vida podem tindre problemes de salut mental. Per això les iniciatives de promoció de la salut mental resulten fonamentals.

El 25% dels ciutadans europeus experimentarà un problema de salut mental durant la seua vida.

El 27% de la població adulta a Europa es veu afectada per problemes de salut mental, és a dir, 93 milions de persones.

L’Organització Mundial de la Salut estima que, en el 2020, la depressió serà la segona causa més important d’incapacitat en el món.

A l’Europa dels Vint-i-set, es calcula que el 15% de la població ha rebut ajuda a causa d’un problema psicològic o emocional i que el 72% dels ciutadans han pres antidepressius en algun moment de la seua vida.

Salut Mental en l’Entorn Laboral. Les xifres*

A Europa, els nivells d’absentisme laboral, de desocupació i de sol·licituds d’incapacitat permanent relacionats amb l’estrés i els problemes de salut mental han anat en augment, podent-se atribuir al voltant del 10% dels problemes crònics de salut i d’incapacitat a trastorns mentals i emocionals.

El cost econòmic dels trastorns de salut mental a Europa s’estima en 240 bilions d’euros anuals. Més del 50% d’ells (136 bilions) es deuen a la pèrdua de productivitat produïda, en part, per l’absentisme laboral.

Entre l’11% i el 27% de problemes de salut mental poden atribuir-se a les condicions de treball
El cost directe d’aquests trastorns oscil·la entre 150 i 372 milions d’euros
A Espanya, només l’estrés laboral provoca quasi el 30% de les baixes laborals.
2,78 milions de dies de baixa laboral temporal per malalties mentals són atribuïbles al mitjà laboral, la qual cosa equival a 170,96 milions d’euros.
Les pèrdues laborals estimades derivades dels problemes de salut mental d’origen laboral, van oscil·lar entre els 235 i els 250 milions d’euros.
S’estima que entre el 50 i el 60% de les jornades de treball perdudes s’atribueixen a l’estrés relacionat amb el treball.

Segons la *OIT (Organització Internacional del Treball):

 • En 2020 el 60% dels empleats han patit depressió o ansietat.
 • El 50% dels dies laborables no productius són conseqüència dels efectes nocius de l’estrés en la salut dels treballadors.

*Aquestes dades provenen dels últims informes disponibles: anys 2010 a 2014, per la qual cosa és possible que existisquen variacions a l’alça.

Promoure la Salut Mental en l'Entorn Laboral. Beneficis

Des de molt diferents àmbits tant nacionals i internacionals es descriuen els beneficis que reporta a les empreses Promoure la Salut Mental, entre altres.

Menys absentisme/presentisme

 • Les accions per a promoure la salut mental en l’entorn laboral permeten reduir l’absentisme.  No menys important és la minimització del presentisme, és a dir, la situació d’estar en el treball malgrat tindre problemes de salut o esgotament mental. la conseqüència directa d’aquestes accions redunda en un augment de la productivitat i la millora del clima laboral.  

 

Major rendiment 

 • Quan les persones compten amb un bon nivell de salut física i emocional, rendeixen més.

 

Captar i Retindre Talent

 • Cuidar de la salut de les persones ajuda a captar talent de qualitat, especialment entre les noves generacions. També les pròpies condicions que es generen en implantar estratègies de cura de la salut en l’entorn laboral contribueixen a retindre el talent.

 

Millora de la competitivitat 

 • El valor reputacional d’una organització amb un bon clima laboral es reflecteix a tots els nivells. No sols millora la seua imatge com a empresa ocupadora sinó que el tracte que reben clients i proveïdors per part del personal es veurà positivament influenciat. Aquests factors contribueixen a millorar de manera significativa el posicionament de l’empresa i per tant a augmentar la seua capacitat competitiva.

 

Alineament amb els objectius de l’empresa

 • Un bon clima de salut emocional en l’empresa es reflecteix també en el compliment d’objectius, tant els individuals com els de l’equip i de l’organització.

 

Major compromís i motivació

 • Augmenta el compromís amb l’organització perquè millora la motivació i la comunicació entre els treballadors.

 

Lideratge 

 • Facilita lideratges més saludables i genera cercles virtuosos: les actituds positives obtenen millors respostes.

 

Què es pot fer?

 Les intervencions en matèria de salut mental han de formar part d’una estratègia integrada de salut i benestar que abaste la prevenció, la detecció precoç, el suport i la reincorporació al treball. La clau de l’èxit consisteix a implicar les parts interessades i al personal de tots els nivells, no sols quan es duguen a terme intervencions de protecció, promoció i suport, sinó també quan s’avalue la seua eficàcia.

 

 “La clau de l’èxit consisteix a implicar les parts interessades i al personal de tots els nivells quan es duguen a terme intervencions de protecció, promoció i suport i quan s’avalue la seua eficàcia”.

 

 1. Normalitzar la salut mental en l’empresa
 • Combatre de manera activa l’estigmatització i l’invisibilització d’aquesta mena de problemes, naturalitzant-los i brindant suport al personal.
 • Generar una cultura d’acceptació i suport, informant el personal sobre la possibilitat que tenen de demanar ajuda.
 • Afavorir la contractació de Persones amb Problemes de Salut Mental.
 • Informar i sensibilitzar en tots els nivells de l’organització sobre els riscos i conseqüències sobre els problemes de salut mental, amb la finalitat de crear consciència respecte als factors que afecten el benestar de les persones.

 

 1. Detectar, debatre problemes i trobar solucions
 • Destinar recursos i espais per a parlar dels problemes de salut mental, promovent la participació del personal.
 • Crear bústies anònimes de missatges com a mecanisme per a combatre l’estrés laboral.

 

 1. Reduir els factors de risc relacionats amb el treball
 • Prendre consciència de l’entorn de treball i de com aquest es pot adaptar per a promoure una millora en la salut mental dels empleats.

 

 1. Fomentar programes de promoció d’hàbits saludables
 • Promoure l’autoconsciència, la vida sana, l’alimentació equilibrada i la realització d’exercici físic.
 • Implementar estratègies de benestar realitzant formacions, tallers… sobre alimentació saludable, higiene del somni, meditació….

 

 1. Afavorir conductes positives
 • Desenvolupar els aspectes positius del treball, a més de les qualitats i capacitats del personal. Les competències professionals i personals, com la comunicació, l’empatia o l’assertivitat, són aspectes fonamentals per a la salut mental dels empleats.

 

 1. Implementar programes d’ajuda psicològica
 • Oferir assessorament professional i serveis d’atenció psicològica als empleats, dotant-los d’instruments per a gestionar l’estrés de manera adequada.
 • Crear plans de reincorporació per al personal amb problemes de Salut Mental.

 

 1. Implantar pràctiques per a promoure la conciliació familiar
 • La conciliació laboral és un paràmetre directament relacionat amb la productivitat del personal. Sota aquesta premissa, cada vegada més companyies opten per millorar la conciliació familiar de la seua plantilla.
Logo Generalitat Valenciana. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Per solidaritat altres fins d'interés social